Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Instalace volitelných zásobníků

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Hmotnost tiskárny přesahuje 18  kg (40  liber) a k jejímu bezpečnému zdvižení jsou třeba nejméně dva zkušení pracovníci.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečné vybavení pro zajištění stability. Pokud používáte více vstupních zásobníků, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste zakoupili tiskárnu s podobnou konfigurací, budete potřebovat dodatečné vybavení. Další informace najdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 2. Vybalte volitelný zásobník a poté odstraňte veškerý balicí materiál.

 3. Vytáhněte zásobník zcela ze základny.

 4. Odstraňte veškerý balicí materiál z vnitřku zásobníku.

 5. Vložte zásobník do základny.

 6. Umístěte zásobník poblíž tiskárny.

 7. Vyrovnejte volitelný zásobník s kolečkovým podstavcem.

  Poznámka:  Nezapomeňte zajistit tiskárnu zablokováním koleček kolečkového podstavce.

 8. Vyrovnejte tiskárnu se zásobníkem a tiskárnu pomalu usaďte na místo.

  Poznámka:  Volitelné zásobníky se spojí dohromady, budou-li na sobě.

 9. Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu.

  Poznámka:  Jakmile nainstalujete software tiskárny a všechny volitelné zásobníky, zřejmě bude nutné doplňky ručně přidat do ovladače tiskárny, aby byly k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Chcete-li odinstalovat volitelné zásobníky, posuňte pojistku na pravé straně tiskárny směrem k přední straně tiskárny až zacvakne na místo a potom vyndávejte po jednom zásobníky poskládané na sobě seshora dolů.

Byl tento článek užitečný?
Top