Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:  A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

 1. Húzza ki a tálcát.

  Megjegyzések:

  • Folio, Legal vagy Oficio méretű papír betöltése esetén emelje fel enyhén a tálcát, és húzza teljesen ki.
  • Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a Foglalt felirat látszik a képernyőn. Ha így tesz, az elakadást okozhat.
 2. Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőt, majd csúsztassa azt a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez, amíg a helyére nem kattan.

  Megj.:  Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezetők beállítását segítik.

 3. Oldja ki a papírhosszúság-vezetőket, és nyomja össze, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

  Megjegyzések:

  • Rögzítse a papírhosszúság-vezetőt minden papírméret esetében.
  • Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezetők beállítását segítik.
 4. Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

 5. A papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be.

  Megj.:  Győződjön meg róla, hogy a nyomtatóban lévő papír vagy boríték megfelelően van betöltve.

  • A fejléc betöltése változó attól függően, hogy használatban van-e egy külön megvásárolható kapcsozó kiadóegység.
  • Választható kapcsozó kiadóegység nélkülVálasztható kapcsozó kiadóegységgel

   Egyoldalas nyomtatás

   Egyoldalas nyomtatás

   Kétoldalas nyomtatás

   Kétoldalas nyomtatás

  • Ha előre lyukasztott papírt tölt be a kapcsozó kiadóegységgel való használathoz, ellenőrizze, hogy a papír hosszú éle mentén lévő lyukak a tálca megfelelő oldalán legyenek.
  • Egyoldalas nyomtatásKétoldalas nyomtatás

   Megj.:  Ha a papír hosszú éle mentén kialakított lyukak a tálca bal oldalán vannak, akkor elakadás léphet fel.

  • Ne csúsztassa a papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.
  • Borítékok betöltése esetén győződjön meg arról, hogy azok lezáróval felfelé nézzenek, és a tálca bal oldali részére kerüljenek.
  • Ellenőrizze, hogy a papír a maximális papírtöltetet jelző, folytonos vonal alatt van.
  • Figyelem – sérülésveszély:  A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

  • Kartonlapok, címkék és minden egyéb, speciális hordozó használata esetén ellenőrizze, hogy a papír az alternatív papírtöltetet jelző, szaggatott vonal alatt van.
 6. Egyéni vagy Universal méretű papír használata esetén úgy állítsa be a papírvezetőket, hogy finoman hozzáérjenek a papírköteg széléhez, majd rögzítse a hosszvezetőt.

 7. Helyezze vissza a tálcát.

 8. Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

  Megj.:  A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.

Hasznos volt ez a cikk?
Top