Skip to Content Information Center
Lexmark MS812de

Lexmark MS812de

Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat fiecare tavă. Păstraţi închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideţi.

 1. Trageţi tava afară.

  Note:

  • Dacă încărcaţi hârtie de dimensiune folio, legal sau oficio, ridicaţi uşor tava şi trageţi-o afară complet.
  • Evitaţi scoaterea tăvilor în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afişaj apare mesajul Busy (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.
 2. Strângeţi şi mutaţi ghidajul pentru lăţime în poziţia corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziţie cu un clic.

  Notă:  Utilizaţi indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi ghidajele.

 3. Deblocaţi ghidajul pentru lungime, apoi strângeţi şi mutaţi ghidajul în poziţia corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

  Note:

  • Blocaţi ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
  • Utilizaţi indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi ghidajele.
 4. Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi şi răsfoiţi-le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Aduceţi marginile la acelaşi nivel.

 5. Încărcaţi teancul de hârtie cu faţa imprimabilă îndreptată în jos.

  Notă:  Asiguraţi-vă că hârtia sau plicul sunt încărcate corect.

  • Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opţional faţă de atunci când nu este instalat unul.
  • Fără un finisor cu capse opţionalCu un finisor cu capse opţional

   Imprimarea pe o faţă

   Imprimarea pe o faţă

   Imprimarea pe două feţe

   Imprimarea pe două feţe

  • Dacă încărcaţi hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asiguraţi-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.
  • Imprimarea pe o faţăImprimarea pe două feţe

   Notă:  Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

  • Nu glisaţi hârtia în tavă. Încărcaţi hârtia conform ilustraţiei.
  • Dacă încărcaţi plicuri, asiguraţi-vă că partea cu clapa este orientată în sus şi că plicurile se află în partea stângă a tăvii.
  • Asiguraţi-vă că hârtia se află sub linia continuă, care reprezintă indicatorul de umplere maximă cu hârtie.
  • Avertisment - Pericol de deteriorare:  Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

  • Atunci când utilizaţi carton, etichete sau alte tipuri de suporturi de specialitate, asiguraţi-vă că hârtia se află sub linia întreruptă, care reprezintă indicatorul alternativ de umplere maximă.
 6. Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglaţi ghidajele pentru a atinge uşor părţile laterale ale teancului, apoi blocaţi ghidajul pentru lungime.

 7. Introduceţi tava.

 8. Din panoul de control al imprimantei, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

  Notă:  Setaţi corect tipul şi dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele şi problemele de calitate a imprimării.

Consideraţi acest articol util?
Top