Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Koble til kabler

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledning, faks- eller USB-kabel, i tordenvær.

Koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel eller en Ethernet-kabel.

Kontroller følgende:

  • At USB-symbolet på kabelen stemmer med USB-symbolet på skriveren.
  • At riktig Ethernet-kabel er koblet til riktig Ethernet-port.
  • At riktig parallellkabel er koblet til riktig parallellport.
BrukFor å

1

Parallellport

Koble skriveren til en datamaskin.

Merk:  Denne kan også brukes ved installering av en ekstra intern løsningsport (ISP).

2

USB-port

Koble til en ekstra trådløs nettverksadapter.

3

Ethernet-port

Koble skriveren til et nettverk.

4

USB-port

Koble skriveren til en datamaskin.

5

Sikkerhetsspor

Koble til en lås som sikrer kontrollerkortet.

6

Kontakt for skriverens strømledning

Koble skriveren til et jordet strømuttak.

Advarsel – mulig skade:  Ikke ta på de viste områdene på USB-kabelen, de trådløse nettverksadapterne eller skriveren under utskrift. Det kan føre til funksjonsfeil eller tap av data.

Merk:  Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du kjøper tilleggsskuffer og en hjulsokkel.

Når du har koblet til Ethernet-kabelen og strømledningen, gjemmer du vekk kablene i kanalene på baksiden av skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top