Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Ansluta kablar

VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Du bör inte installera den här produkten eller göra några el- eller kabelanslutningar, t.ex. en nätsladd, en faxfunktion eller USB-kabel, under åskoväder.

Anslut skrivaren till datorn med en USB-kabel eller Ethernet-kabel.

Kontrollera att följande stämmer överens:

  • USB-symbolen på kabeln och USB-symbolen på skrivaren
  • Lämplig Ethernet-kabel och Ethernet-porten.
  • Lämplig parallellkabel med parallellporten
AnvändFör att

1

Parallellport

Anslut skrivaren till en dator.

Obs!  Kan även användas för att installera en extra ISP-port (Internal Solutions Port).

2

USB-port

Anslut en extra trådlös nätverksadapter.

3

Ethernet-port

Anslut skrivaren till ett nätverk.

4

USB-skrivarport

Anslut skrivaren till en dator.

5

Säkerhetsplats

Anslut ett lås som säkrar systemkort.

6

Nätkabelkontakt till skrivare

Anslut skrivaren till ett korrekt jordat vägguttag.

Varning – risk för skador:  Vidrör inte USB-kabeln, någon trådlös nätverksadapter eller skrivaren på de ställen som visas, under tiden som utskrift pågår. Om du gör det kan data gå förlorade, och fel kan uppstå.

Obs!  Den här funktionen är endast tillgänglig om du köper tillvalsfack och en hjulbas.

Efter anslutning av Ethernet-kabeln och nätsladden stoppar du prydligt in kablarna i kanalerna på skrivarens baksida.

Var denna artikel användbar?
Top