Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Tisk stránky nastavení nabídek

Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení nabídek a ověřit, že jsou možnosti tiskárny instalovány správně, vytiskněte stránku nastavení nabídek.

Poznámka:  Pokud jste žádná nastavení nezměnili, bude stránka s nastavením nabídek obsahovat veškerá výchozí nastavení. Jakmile v nabídkách zvolíte a uložíte jiná nastavení, nahradí tato nastavení výchozí nastavení výrobce, čímž vzniknou výchozí uživatelská nastavení. Výchozí uživatelské nastavení zůstane platné, dokud znovu nevstoupíte do nabídky, nevyberete jinou hodnotu a neuložíte ji.

Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

 > Nastavení >  > Sestavy >  > Stránka s nastavením > 

Byl tento článek užitečný?
Top