Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Tisk stránky s nastavením sítě

    Když je tiskárna připojena k síti, je možné pro ověření připojení k síti vytisknout stránku nastavení sítě. Tato stránka rovněž poskytuje důležité informace, které vám budou k užitku při konfiguraci síťového tisku.

  1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

     > Nastavení >  > Sestavy >  > Stránka s nastavením sítě > 

  2. Zkontrolujte první část stránky s nastavením sítě a ověřte, že stav je Připojeno.

    Pokud je stav Nepřipojeno, je možné, že síť LAN není aktivní nebo je vadný síťový kabel. Požádejte o pomoc správce systému a poté vytiskněte další stránku s nastavením sítě.

Byl tento článek užitečný?
Top