Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Menylista

PappersmenyRapporterNätverk/portar

Default Source (standardkälla)

Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)

Configure MP (konf. univ.matare)

Substitute Size (ersättningsstorlek)

Paper Texture (Pappersstrukt.)

Paper Weight (Pappersvikt)

Paper Loading (pappersmatning)

Custom Types (anpassade typer)

Anpassade namn3

Anpassade facknamn3

Universal Setup (Universell inställning)

Bin Setup (Fackkonfiguration)

Sida med menyinställningar

Enhetsstatistik

Häftenh.test

Nätverksinställningssida1

Profillista

Skriv ut teckensnitt

Skriv ut katalog

Inventarierapport

Active NIC (Aktivt nätverkskort)

Standardnätverk2

Standard-USB

Parallell  [x]

Seriell  [x]

SMTP-inställningar

Security (säkerhet)InställningarHjälpTillvalskortmeny5

1 Den här menyn visas antingen som Nätverksinställningssida eller Nätverk   [x] Inställningssida, beroende på skrivarens inställning.

2 Den här menyn visas antingen som Standardnätverk eller Nätverk, beroende på skrivarens inställning   [x].

3 Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.

4 Den här menyn visas endast på vissa skrivare med pekskärm.

5 Den här menyn visas bara när en eller flera DLE är installerade.

Redigera säkerhetsinställningar 4

Övriga säkerhetsinställningar 3

Konfidentiell utskrift

Radera tillfälliga datafiler

Säkerhetsgranskningslogg

Ställ in datum och tid

Allmänna inställningar

Menyn Flash-enhet

Utskriftsinställningar

Skriv ut alla handböcker

Utskriftskvalitet

Guide för utskrift

Guide för utskriftsfel

Informationsguide

Guide för förbrukningsmaterial

En lista med installerade DLE (Download Emulators) visas.

Var denna artikel användbar?
Top