Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Přístup k desce řadiče

  Poznámka:  Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 1. Sejměte přístupová dvířka k desce řadiče.

 2. Pomocí šroubováku uvolněte šrouby na ochraně desky řadiče.

 3. Vyjměte vnitřní ochranný kryt.

 4. Pomocí následujícího obrázku vyhledejte příslušný konektor.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na desce řadiče nebo konektoru, dotkněte se nejprve kovového povrchu tiskárny.

  1

  LexmarkKonektor pro Internal Solutions Port nebo pro pevný disk tiskárny

  2

  Volitelný konektor karty

  3

  Konektor paměťové karty

 5. Zarovnejte šrouby s otvory na krytu a znovu kryt připevněte.

 6. Utáhněte šrouby vnitřního ochranného krytu.

 7. Připevněte zpět přístupový kryt.

Byl tento článek užitečný?
Top