Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Prevence uvíznutí

Vložte správně papír.

 • Ověřte, zda papír leží v zásobníku rovně.
 • Správné vložení papíruNesprávné vložení papíru
 • Při probíhajícím tisku nevyjímejte zásobník.
 • Při probíhajícím tisku neplňte zásobník. Naplňte jej před zahájením tisku nebo počkejte na výzvu k plnění.
 • Nezakládejte příliš mnoho papíru. Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor maximálního možného naplnění papírem.
 • Nezasouvejte papír do zásobníku. Vložte papíru podle obrázku.
 • Ujistěte se, že jsou vodicí lišty v zásobníku nebo univerzálním podavači na správných místech a že na papír nebo obálky příliš netlačí.
 • Po založení papíru zásobník přiměřenou silou zatlačte do tiskárny.
 • Pokud vkládáte předem děrovaný papír pro použití s dokončovací sešívačkou, zkontrolujte, zda jsou otvory na dlouhé straně papíru na pravé straně zásobníku. Další informace naleznete v části „Založení papíru a speciálních médií“ v Uživatelské příručce.

Umožněte papíru správný vstup do volitelných poštovních odkladačů.

 • Je nutné nastavit nástavec odkladače tak, aby indikátory formátu papíru odpovídaly formátu použitého papíru.
 • Poznámky:

  • Jestliže je nástavec odkladače kratší než velikost papíru, na který tisknete, způsobí papír zaseknutí v poštovním odkladači. Pokud například tisknete na papír formátu legal a nástavec odkladače je nastaven na formát letter, dojde k zaseknutí.
  • Jestliže je nástavec odkladače delší než formát papíru, na který tisknete, okraje nebudou stejné a papír nebude správně stohován. Pokud například tisknete na papír formátu letter a nástavec odkladače je nastaven na formát legal, papír nebude správně stohován.
 • Jestliže je nutné papír vrátit zpět do poštovního odkladače, vložte papír pod zarážku odkladače a zasuňte jej zcela dozadu.
 • Poznámka:  Jestliže papír není pod zarážkou odkladače, dojde k zaseknutí v důsledku přeplněného odkladače.

Používejte doporučený papír.

 • Používejte pouze doporučený papír a speciální média.
 • Nezakládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zprohýbaný papír.
 • Papír nebo speciální média před založením prohněte, prolistujte a vyrovnejte.
 • Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
 • Nepoužívejte více formátů, gramáží a typů papíru v jednom zásobníku.
 • Zkontrolujte, zda je v počítači nebo na ovládacím panelu tiskárny správně zadán formát a typ papíru.
 • Papír skladujte v souladu s doporučeními výrobce.
Byl tento článek užitečný?
Top