Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Unngå papirstopp

Legg papiret riktig i

 • Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.
 • Riktig ilegging av papirFeil ilegging av papir
 • Ikke ta ut skuffer mens skriveren skriver ut.
 • Ikke sett inn skuffer mens skriveren skriver ut. Legg papir i skuffen før utskriften startes, eller vent til du får beskjed om å legge i papir.
 • Ikke legg i for mye papir. Kontroller at papiret ikke er høyere enn kapasitetsmerket.
 • Ikke skyv papiret inn i skuffen. Legg i papir slik det vises i illustrasjonen.
 • Kontroller at papirførerne i skuffen eller flerbruksmateren er riktig plassert, og at de ikke presses hardt mot papiret eller konvoluttene.
 • Skyv skuffen helt inn i skriveren når du har lagt i papir.
 • Hvis du legger i ferdighullet papir i ferdiggjøreren for stifter, må du kontrollere at hullene på langsiden av papiret peker mot høyre side i skuffen. Du finner mer informasjon i delen Legge i papir og spesialpapir i brukerhåndboken.

Kontroller at papiret kommer inn i postboksskuffene (tilleggsutstyr) på riktig måte.

 • Juster skufforlengeren slik at papirstørrelsesindikatorene stemmer overens med papirstørrelsen som brukes.
 • Merknader:

  • Hvis skufforlengeren er kortere enn papiret som skrivet ut, kan det oppstå papirstopp i postboksskuffen. Hvis du for eksempel skriver ut på papir i Legal-format, og skufforlengeren er angitt til Letter-størrelse, oppstår det papirstopp.
  • Hvis skufforlengeren er lengre enn papiret som skrives ut, blir kantene ujevne og fører til at papiret ikke stables riktig. Hvis du for eksempel skriver ut på papir i Letter-format, og skufforlengeren er angitt til Legal-format, stables ikke papiret riktig.
 • Hvis papiret må sendes tilbake til postboksskuffen, fører du papiret inn under skuffarmen og trykker papiret helt inn.
 • Merk:  Hvis papiret ikke er under skuffarmen, oppstår det papirstopp fordi skuffen overfylles.

Bruk anbefalt papir

 • Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.
 • Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.
 • Bøy, spre og rett ut papir eller spesialpapir før du legger det i skriveren.
 • Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
 • Ikke bland ulike papirstørrelser, -tykkelser eller -typer i samme skuff.
 • Kontroller at papirstørrelse og -type er riktig angitt på datamaskinens eller skriverens kontrollpanel.
 • Oppbevar papiret i henhold til produsentens anbefalinger.
Var denne artikkelen nyttig?
Top