Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Hitta var papper har fastnat

Anmärkningar:

  • Om Stopphjälp är aktiverat skickar skrivaren automatiskt tomma sidor eller sidor med ofullständiga utskrifter när en sida som fastnat avlägsnats. Sök i utskriften efter tomma sidor.
  • Om Åtgärda pappersstopp är inställt på På eller Auto skriver skrivaren ut de sidor som fastnat en gång till.
Pappersstopp

1

Häftenhet

2

Standardfack

3

Framlucka

4

Flerfunktionsmatare

5

Duplexenhet

6

Fack

7

Extra utmatningsfack

8

Bakre lucka

9

Utmatningsenhet

10

Häftenhetens bakre lucka

Var denna artikel användbar?
Top