Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Pappersstopp i efterbehandlarens bakre lucka

VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

 1. Öppna den bakre luckan.

 2. Ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

 3. Stäng den bakre luckan.

 4. Tryck på baksidan av standardfacket.

 5. Ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

 6. Sätt in standardfacket.

 7. Tryck på på kontrollpanelen om det behövs.

Var denna artikel användbar?
Top