Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Häftstopp i häftenheten

  1. Öppna häftåtkomstluckan.

  2. Ta bort häftkassetthållaren.

  3. Öppna häftskyddet och ta sedan bort lösa klamrar.

  4. Stäng häftskyddet.

  5. Tryck häftklamrarna mot metallfästet.

    Obs!  Om häftklamrarna finns längst bak i kassetten kan du skaka kassetten nedåt för att få häftklamrarna nära metallfästet.

  6. Sätt i häftkassetthållaren.

  7. Stäng häftåtkomstluckan.

  8. Tryck på på kontrollpanelen om det behövs.

Var denna artikel användbar?
Top