Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Embedded Web Server öppnas inte

ÅtgärdJaNej

Steg % s

Kontrollera att skrivarens IP-adress är korrekt.

  • Visa skrivarens IP-adress:
    • Från skrivarens startskärm
    • Från avsnittet TCP/IP i menyn Nätverk/portar
    • Genom att skriva ut en nätverksinstallationssida eller en menyinställningssida och sedan leta upp avsnittet TCP/IP

    Obs!  En IP-adress visas som fyra uppsättningar siffror som skiljs åt med punkter, t.ex. 123.123.123.123.

Är skrivarens IP-adress korrekt?

Gå till steg 2.

Ange korrekt IP-adress för skrivaren i din webbläsares adressfält.

Obs!  Beroende på nätverksinställningarna kan du behöva skriva in "https://" i stället för "http://" före skrivarens IP-adress för att kunna öppna Embedded Web Server.

Steg % s

Kontrollera att skrivaren är på.

Är skrivaren påslagen?

Gå till steg 3.

Slå på skrivaren.

Steg % s

Kontrollera att nätverksanslutningen är aktiv.

Fungerar nätverksanslutningen?

Gå till steg 4.

Kontakta systemadministratören.

Steg % s

Kontrollera att kabelanslutningarna till skrivaren och skrivarservern sitter ordentligt.

  • Mer information finns i installationsdokumentationen som kom med skrivaren.

Är kabelanslutningarna till skrivaren och skrivarservern säkra?

Gå till steg 5.

Dra åt kabelanslutningen.

Steg % s

Avaktivera webbproxyservrarna tillfälligt.

Obs!  Proxyservrar kan blockera eller begränsa åtkomsten till vissa webbplatser, bland annat Embedded Web Server.

Är webbproxyservrarna avaktiverade?

Gå till steg 6.

Kontakta systemadministratören.

Steg % s

Gå till Embedded Web Server igen genom att ange korrekt IP-adress i adressfältet.

Öppnades Embedded Web Server?

Problemet är löst.

Kontakta kundsupport.

Var denna artikel användbar?
Top