Skip to Content Information Center
Lexmark MX810

Lexmark MX810

Párhuzamos [x] menü

Megj.:  Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő párhuzamosport-kártya.

MenüpontFunkció

  PCL SmartSwitch

 • Be
 • Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.

  PS SmartSwitch

 • Be
 • Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).

  NPA mód

 • Be
 • Ki
 • Automatikus

Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

  Párhuzamos puffer

 • Letiltva
 • Automatikus
 • 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig

Beállítja a párhuzamos bemeneti puffer méretét.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. A nyomtató merevlemezén korábban pufferelt összes feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna.
 • A párhuzamos puffer mérete 1 kB-onként módosítható.
 • A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva.
 • A párhuzamos puffer maximális méretének növeléséhez tiltsa le vagy csökkentse az USB-, a soros és a hálózati pufferek méretét.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

  Pufferhasználat

 • Ki
 • Be
 • Automatikus

A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki.
 • A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén.
 • Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

  Speciális állapot

 • Be
 • Ki

Engedélyezheti a kétirányú kommunikációt a párhuzamos porton keresztül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • A kikapcsolt állás letiltja a párhuzamos porttal való egyeztetést.

  Protokoll

 • Normál
 • Fastbytes

Megadhatja a párhuzamosport-protokollt.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Fastbytes. Kompatibilitást biztosít a legtöbb forgalomban lévő párhuzamos porttal, és egyúttal ez az ajánlott beállítás is.
 • A Normál beállítás a párhuzamos portok közötti kommunikációs problémákat próbálja megoldani.

  Inicializálás fogadása

 • Be
 • Ki

Meghatározhatja, hogy a nyomtató fogadja-e a számítógépről érkező nyomtatóhardver-inicializálási kéréseket.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki.
 • A számítógép inicializálást igényel. Ehhez aktiválni kell az INIT-jelet a párhuzamos portról. Sok személyi számítógép minden egyes bekapcsoláskor aktiválja az INIT-jelet.

  2. párhuzamos mód

 • Be
 • Ki

Meghatározhatja, hogy a párhuzamos port adatai a jel felfutási vagy lefutási élénél legyenek-e beolvasva.

Megj.:  A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

  Mac bináris PS

 • Be
 • Ki
 • Automatikus

Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
 • A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.

  ENA-cím

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz.

Megj.:  A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

  ENA hálózati maszk

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz.

Megj.:  A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

  ENA-átjáró

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz.

Megj.:  A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

Hasznos volt ez a cikk?
Top