Skip to Content Information Center
Lexmark MX810

Lexmark MX810

Instalacja karty pamięci

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Elementy elektroniczne płyty systemowej są narażone na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty kontrolera lub złączy należy najpierw dotknąć dowolnego metalowego elementu drukarki.

  Opcjonalną kartę pamięci można nabyć oddzielnie i podłączyć do płyty kontrolera.

 1. Dostań się do płyty systemowej.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Uzyskiwanie dostępu do płyty kontrolera.

 2. Rozpakuj kartę pamięci.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie należy dotykać punktów połączeniowych rozmieszczonych wzdłuż krawędzi karty. Może to spowodować uszkodzenie.

 3. Wyrównaj wycięcie (1) znajdujące się na karcie pamięci z wypustką (2) na złączu.

 4. Dociśnij kartę pamięci w złączu, a następnie dociśnij kartę do ścianki płyty kontrolera, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

 5. Ponownie załóż osłonę płyty kontrolera, a następnie pokrywę dostępu do płyty kontrolera.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top