Skip to Content Information Center
Lexmark MX810

Lexmark MX810

Menu Różne ustawienia zabezpieczeń

OpcjaDziałanie

  Ograniczenia logowania

 • Nieudane próby logowania
 • Czas wystąpienia błędów
 • Czas blokady
 • Limit czasu logowania do panelu
 • Limit czasu logowania zdalnego

Ogranicza liczbę i czas nieudanych prób logowania z poziomu panelu sterowania przed zablokowaniem wszystkich użytkowników.

Uwagi:

 • Ustawienie „Nieudane próby logowania” określa liczbę logowań przed zablokowaniem użytkownika. Zakres wartości ustawienia: od 1 do 10 prób. Domyślnym ustawieniem fabrycznym są „3 próby”.
 • Ustawienie „Czas wystąpienia błędów” to okres, w którym można popełnić błąd logowania przed zablokowaniem użytkowników. Zakres wartości ustawienia: od 1 do 60 minut. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „5 minut”.
 • Ustawienie „Czas blokady” określa, jak długo dany użytkownik jest blokowany. Zakres wartości ustawienia: od 1 do 60 minut. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „5 minut”. Wartość 1 oznacza, że drukarka nie wymusza czasu blokowania.
 • Ustawienie „Limit czasu logowania z panelu” określa czas, po którym użytkownik zostaje automatycznie wylogowany, gdy drukarka jest bezczynna podczas wyświetlania ekranu głównego. Zakres wartości ustawienia: od 1 do 900 sekund. Domyślne ustawienie fabryczne to 30 sekund.
 • Ustawienie „Limit czasu logowania zdalnego” określa czas, po którym użytkownik zostaje automatycznie wylogowany, gdy interfejs zdalny jest bezczynny. Zakres wartości ustawienia: od 1 do 120 minut. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „10 minut”.

  Zerowanie ustawień bezpieczeństwa

 • Brak efektu
 • Kontrola dostępu=„Bez zabezpieczeń”
 • Przywróć domyślne ustawienia fabryczne zabezpieczeń

Dostosuj ustawienia zabezpieczeń.

Uwagi:

 • „Brak efektu” oznacza, że resetowanie nie ma żadnego wpływu na konfigurację zabezpieczeń drukarki.
 • Ustawienie „Kontrola dostępu=„Bez zabezpieczeń”” powoduje zachowanie wszystkich danych zabezpieczeń określonych przez użytkownika. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Bez zabezpieczeń”.
 • Opcja „Przywróć domyślne ustawienia fabryczne zabezpieczeń” powoduje usunięcie wszystkich informacji o zabezpieczeniach, które zdefiniował użytkownik, oraz przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych w menu Różne ustawienia zabezpieczeń.

  Weryfikacja certyfikatu LDAP

 • Żądaj
 • Próbuj
 • Zezwalaj
 • Nigdy

Umożliwia użytkownikowi zażądanie certyfikatu serwera.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to ustawienie „Żądaj”. Oznacza to wysyłanie żądania o certyfikat serwera. Jeśli zostanie przedstawiony zły certyfikat lub nie zostanie przedstawiony żaden certyfikat, sesja zostanie natychmiast przerwana.
 • „Wypróbuj” oznacza, że żądanie certyfikatu serwera zostało wysłane. Jeśli nie zostanie przedstawiony żaden certyfikat, sesja będzie kontynuowana normalnie. Jeśli zostanie przedstawiony zły certyfikat, sesja zostanie natychmiast przerwana.
 • „Zezwalaj” oznacza, że żądanie certyfikatu serwera zostało wysłane. Jeśli nie zostanie przedstawiony żaden certyfikat, sesja będzie kontynuowana normalnie. Jeśli zostanie przedstawiony zły certyfikat, będzie on zignorowany, a sesja będzie kontynuowana normalnie.
 • „Nigdy” oznacza, że nie wysłano żądania certyfikatu serwera.

  Minimalna długość kodu PIN

 • 1–16

Określa minimalną liczbę cyfr osobistego numeru identyfikacyjnego (kod PIN).

Uwaga:  Domyślne ustawienie fabryczne to 4 sekund.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top