Skip to Content Information Center
Lexmark MX811

Lexmark MX811

Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Opmerking:  Het beginscherm, de pictogrammen en de knoppen op uw apparaat kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste beginscherminstellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten programma's.

AanrakenResultaat

1

Pijlen

Een lijst met opties weergeven.

2

Kopiëren

Een kopie afdrukken.

3

Geavanceerde opties

Een kopieeroptie selecteren.

4

Startpagina

Naar het startscherm gaan.

5

Verhogen

Een hogere waarde selecteren.

6

Verlagen

Een lagere waarde selecteren.

7

Tips

Dialoogvenster met contextafhankelijke Help-informatie openen.

Andere knoppen op het aanraakscherm

AanrakenResultaat

Standaardinstelling

Een instelling opslaan.

Annuleren

  • Een actie of een selectie annuleren.
  • Een venster sluiten en terugkeren naar het vorige venster zonder wijzigingen op te slaan.

He&rstellen

Waarden op het scherm herstellen.

Was dit artikel nuttig?
Top