Skip to Content Information Center
Lexmark MX811

Lexmark MX811

Nem felejtő memória törlése

Törölje az egyéni beállításokat, eszköz- és hálózatbeállításokat, biztonsági beállításokat és a beágyazott megoldásokat az alábbi módon:

  1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

  2. Tartsa lenyomva a 2 és a 6 gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

    A nyomtatón a bekapcsolási műveletsor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató teljes bekapcsolódásakor egy funkciós lista jelenik meg a kijelzőn a normál kezdőlap ikonjai helyett.

  3. Érintse meg az Összes beállítás törlése elemet.

    A művelet folyamán a nyomtató többször újraindul.

    Megj.:  Az Összes beállítás törlése parancs biztonságosan eltávolítja az eszközbeállításokat, megoldásokat, feladatokat és jelszavakat a nyomtató memóriájából.

  4. Érintse meg a Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

Hasznos volt ez a cikk?
Top