Skip to Content Information Center
Lexmark MX810

Lexmark MX810

Zapobieganie zacięciom

Prawidłowo załaduj papier

 • Należy się upewnić, że papier w zasobniku leży płasko.
 • Prawidłowe ładowanie papieruNieprawidłowe ładowanie papieru
 • Nie należy wyjmować zasobnika w trakcie drukowania.
 • Nie należy załadowywać zasobnika w trakcie drukowania. Należy go załadować przed drukowaniem albo poczekać na monit o załadowanie go.
 • Nie należy ładować zbyt dużej ilości papieru naraz. Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem.
 • Nie należy wsuwać papieru do zasobnika. Załaduj papier tak jak przedstawiono na rysunku.
 • Należy się upewnić, że prowadnice w zasobniku lub podajniku uniwersalnym są ustawione prawidłowo i nie dociskają mocno papieru lub kopert.
 • Po załadowaniu papieru zasobnik należy mocno dopchnąć do drukarki.
 • W przypadku ładowania papieru dziurkowanego do zszywacza należy upewnić się, że otwory na dłuższej krawędzi papieru znajdują się po właściwej stronie zasobnika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Ładowanie papieru i nośników specjalnych” w Podręczniku użytkownika.

Zezwalanie na wprowadzanie papieru do odpowiednich przegród odbiornika opcjonalnego

 • Wysuń przedłużenie odbiornika, tak aby dopasować wskaźniki rozmiaru papieru do rozmiaru używanego papieru.
 • Uwagi:

  • Jeśli przedłużenie odbiornika jest krótsze niż papier, na którym drukujesz, będą występować zacięcia papieru w odbiorniku przegrodowym. Na przykład jeśli drukujesz na papierze o rozmiarze legal, a przedłużenie odbiornika zostało ustawione na rozmiar letter, wystąpi zacięcie papieru.
  • Jeśli przedłużenie odbiornika jest dłuższe niż papier, na którym drukujesz, jego krawędzie będą nierówne, a stos niewłaściwie ułożony. Na przykład jeśli drukujesz na papierze o rozmiarze letter, a przedłużenie odbiornika zostało ustawione na rozmiar legal, stos papieru będzie układany nieprawidłowo.
 • Aby zwrócić papier do odbiornika przegrodowego, włóż papier poniżej dźwigni odbiornika, a następnie pchnij papier do końca.
 • Uwaga:  Jeśli papier nie zostanie umieszczony poniżej dźwigni odbiornika, wystąpi zacięcie z powodu przepełnienia odbiornika.

Korzystaj z zalecanego rodzaju papieru

 • Należy stosować wyłącznie zalecany papier i nośniki specjalne.
 • Nie należy ładować pomarszczonego, pogniecionego, wilgotnego, zagiętego ani pozwijanego papieru.
 • Nośniki specjalne przed załadowaniem należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.
 • Nie należy używać papieru wyciętego lub przyciętego ręcznie.
 • Nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, różnej gramaturze ani różnego typu w tym samym zasobniku.
 • Upewnij się, że rozmiar i typ papieru są ustawione prawidłowo w komputerze lub na panelu sterowania drukarki.
 • Papier należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top