Skip to Content Information Center
Lexmark MX811

Lexmark MX811

Fax beállítása normál telefonvonal használatával

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:  Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:  Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik

 1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.

 2. A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:

 • Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz Be) vagy manuálisan (Automatikus válasz Ki) fogadja a faxokat.
 • Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, akkor szabadon kiválaszthatja a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.

2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

Megj.:  Ha előfizet a telefonszolgáltatójánál a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

Ugyanahhoz a fali telefonaljzathoz csatlakoztatva

 1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.

 2. A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.

 3. Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt a nyomtató telefonportjához.

Külön fali aljzathoz csatlakoztatva

 1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.

 2. A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:

 • Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
 • Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását hat csengésre.

3. konfiguráció: A nyomtató egy hangposta-szolgáltatásra előfizetett telefonnal közösen használja a telefonvonalat

 1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.

 2. A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.

 3. Csatlakoztassa a telefont a nyomtató telefonportjához.

Megjegyzések:

 • Ez a konfiguráció akkor a legjobb, ha a hangpostát gyakrabban használja, mint a faxot, és előfizet megkülönböztető csengést biztosító szolgáltatásra.
 • Ha a telefon felvétele után faxhangot hall, a fax fogadásához nyomja meg a *9* billentyűsorozatot, vagy adja meg a kézi válaszkódot.
 • Automatikus faxfogadásra is beállíthatja a nyomtatót, ez esetben azonban kapcsolja ki a hangposta-szolgáltatást, amikor faxot vár.
Hasznos volt ez a cikk?
Top