Skip to Content Information Center
Lexmark MX317

Lexmark MX317

Nyomtatási feladatok tárolása a nyomtatóban

 1. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

   > Beállítások >  > Biztonság >  > Bizalmas anyag nyomtatása >  a nyomtatási feladat típusának kiválasztása

  Nyomtatási feladat típusaLeírás

  Megjegyzések:

  • A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak több memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához.
  • Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot.
  • Az összes, a felhasználó által a nyomtatón indítható nyomtatási feladatot függő feladatnak hívják.

  Maximális érvénytelen PIN

  Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód.

  Megj.:  A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.

  Bizalmas feladat lejárata

  Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok visszatartását a számítógépen mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljén meg nem adják a PIN-kódot.

  Megj.:  A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, és 0–9 közötti számokat tartalmazhat.

  Feladat lejárata megismétlése

  Eltárolhatja a nyomtatási feladatokat a nyomtató memóriájában az újranyomtatásukhoz.

  Feladat lejárata ellenőrzése

  Lehetővé teszi, hogy egy nyomtatási feladat egy példányát kinyomtassa, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtató memóriájából.

  Feladat lejárata megtartása

  Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok eltárolását a későbbi időpontban való nyomtatáshoz. A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várakozó feladatok menüből.

 2. Nyomja meg a gombot.

Hasznos volt ez a cikk?
Top