Skip to Content Information Center
Lexmark MX310

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu pomocí serveru Embedded Web Server

Poznámka:  Zkontrolujte, zda jsou počítač i tiskárna připojeny ke stejné síti.

  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

    Poznámky:

    • Adresu IP tiskárny zobrazíte v části TCP/IP v nabídce Síť/Zprávy. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
    • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
  2. Klepněte na Stav zařízení > Další podrobnosti.

Byl tento článek užitečný?
Top