Skip to Content Information Center
Lexmark MX317

Lexmark MX317

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

MűveletIgenNem

1. lépés

Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet.

Látható valamilyen hiba- vagy állapotüzenet a kijelzőn?

Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.

Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

2. lépés

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik.

A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?

Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.

3. lépés

Ellenőrizze a tápellátást

 • Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén.

Be van kapcsolva a nyomtató és a kijelzőn megjelenik az Üzemkész felirat?

Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Kapcsolja be a nyomtatót, majd várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az Üzemkész üzenet.

4. lépés

Ellenőrizze a nyomtató csatlakozásait.

 • Ha szükséges, ellenőrizze, hogy az alábbi berendezések kábelei megfelelően vannak-e csatlakoztatva:
  • Telefon
  • Kézibeszélő
  • Üzenetrögzítő

Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?

Ugorjon a(z) 5. lépéshez.

Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.

5. lépés

 1. Ellenőrizze a fali telefonaljzatot.

  1. Csatlakoztassa a telefonkábelt a fali aljzathoz.

  2. Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang.

  3. Ha nem hall tárcsahangot, akkor dugjon egy másik telefonkábelt a fali aljzatba.

  4. Ha még mindig nem hall tárcsahangot, akkor a telefonkábelt egy másik fali aljzatba dugja.

  5. Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba.

 2. Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.

Tud faxot küldeni vagy fogadni?

A probléma megoldva.

Ugorjon a(z) 6. lépéshez.

6. lépés

Ellenőrizze, hogy a nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik-e.

 • A faxmodem analóg eszköz. Meghatározott eszközök csatlakoztathatók a nyomtatóhoz, így digitális telefonszolgáltatások is igénybe vehetők.
  • Ha ISDN telefonszolgáltatást használ, akkor csatlakoztassa a nyomtatót egy ISDN-termináladapteren lévő analóg telefonporthoz (R-interface port). További információért és R-interfészport igénylésével kapcsolatban forduljon ISDN-szolgáltatójához.
  • Ha DSL-t használ, akkor csatlakozzon egy DSL szűrőhöz vagy routerhez, ami támogatni fogja az analóg használatot. További információért forduljon a DSL szolgáltatóhoz.
  • Ha PBX telefonszolgáltatást használ, akkor győződjön meg róla, hogy analóg kapcsolat van-e a PBX-en. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat.

A nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik?

Ugorjon a(z) 7. lépéshez.

Csatlakoztassa a nyomtatót analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz.

7. lépés

Ellenőrizze a tárcsahangot.

Hallotta a tárcsahangot?

Ugorjon a(z) 8. lépéshez.

 • Próbálja meg felhívni a faxszámot, hogy meggyőződjön annak megfelelő működéséről.
 • Ha a telefonvonalat egy másik eszköz használja, a faxküldés előtt várja meg, hogy a másik eszköz befejezze a kommunikációt.
 • Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.

8. lépés

Átmenetileg tiltsa le az egyéb berendezéseket (pl. üzenetrögzítőt, modemmel rendelkező számítógépet és telefonvonali frekvenciaosztót) a nyomtató és a telefonvonal között, majd próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni..

Tud faxot küldeni vagy fogadni?

A probléma megoldva.

Ugorjon a(z) 9. lépéshez.

9. lépés

 1. Átmenetileg tiltsa le a hívásvárakoztatást. Kérdezze meg a telefonszolgáltatótól, hogy a hívásvárakoztatás szolgáltatás milyen billentyűkombinációval tiltható le ideiglenesen.

 2. Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.

Tud faxot küldeni vagy fogadni?

A probléma megoldva.

Ugorjon a(z) 10. lépéshez.

10. lépés

 1. Átmenetileg tiltsa le a hangpostafiók szolgáltatást. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz.

  Megj.:  Ha egyszerre szeretné használni a hangpostafiókot és a nyomtatót, fontolja meg egy második telefonvonal csatlakoztatását a nyomtatóhoz.

 2. Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.

Tud faxot küldeni vagy fogadni?

A probléma megoldva.

Ugorjon a(z) 11. lépéshez.

11. lépés

Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként.

 1. Tárcsázza a faxszámot.

 2. Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként.

Tud faxot küldeni vagy fogadni?

A probléma megoldva.

Forduljon a ügyfélszolgálathoz.

Hasznos volt ez a cikk?
Top