Skip to Content Information Center
Lexmark MX310

Vymazání trvalé paměti

 • Individuální nastavení, nastavení zařízení a sítě, bezpečnostní nastavení a vložená řešení – Informace a nastavení vymažete pomocí příkazu Smazat všechna nastavení v nabídce Konfigurace.
 • Faxová data – Nastavení a data faxu vymažete pomocí příkazu Smazat všechna nastavení v nabídce Konfigurace.
 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte tlačítka 2 a 6. Až se zobrazí obrazovka s ukazatelem průběhu, pusťte tlačítka.

  Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a následně se zobrazí nabídka Konfigurace. Až bude tiskárna úplně zapnutá, na displeji tiskárny se zobrazí seznam funkcí.

 3. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí položka Smazat všechna nastavení.

  Tiskárna se během tohoto procesu několikrát restartuje.

  Poznámka:  Příkaz Smazat všechna nastavení z paměti tiskárny bezpečně odebere nastavení zařízení, řešení, úlohy, faxy a hesla.

 4. Přejděte na:

  Zpět  > Zavřít nabídku konfigurace

Tiskárna se zresetuje a vrátí se do normálního pracovního režimu.

Byl tento článek užitečný?
Top