Skip to Content Information Center
Lexmark MX310

Přístup ke vzdálenému ovládacímu panelu

  Vzdálený ovládací panel na obrazovce počítače umožňuje interakci s ovládacím panelem tiskárny i v případě, že se nacházíte jinde než síťová tiskárna. Na obrazovce počítače můžete zobrazit stav tiskárny a provádět další úlohy související s tiskem, které byste jinak mohli provádět pouze během fyzické přítomnosti u síťové tiskárny.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Stisknutím klávesy Enter otevřete webovou stránku tiskárny.

 3. Klepněte na tlačítko Aplikace.

  Poznámka:  Vzdálený ovládací panel vyžaduje ke spuštění modul plug-in Java.

Byl tento článek užitečný?
Top