Skip to Content Information Center
Lexmark MX310

Nastavení formátu a typu papíru

  1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

     > Nastavení >  > Nabídka Papír >  > Formát/Typ papíru > 

  2. Stisknutím a podržením tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů vyberte velikost zásobníku nebo podavače a potom stiskněte tlačítko .

  3. Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů vyberte formát papíru a potom stiskněte tlačítko .

  4. Stisknutím a podržením tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů vyberte typ zásobníku nebo podavače a potom stiskněte tlačítko .

  5. Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů vyberte typ papíru a potom stiskněte tlačítko .

Byl tento článek užitečný?
Top