Skip to Content Information Center
Lexmark MX310

Nastavení pro Univerzální formát papíru

Univerzální formát papíru je uživatelem definovaný formát, který umožňuje tisknout na formáty papíru, které nejsou přednastaveny v nabídkách tiskárny.

Poznámky:

  • Nejmenší podporovaný univerzální formát papíru je 76,2  x  76,2  mm (3  x  3  palce) a je podporován pouze univerzálním podavačem.
  • Největší podporovaný univerzální formát papíru je 215,9  x  359,92  mm (8,5  x  14,17  palců) a je podporován všemi zdroji papíru.
  1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

     > Nastavení >  > nabídka Papír >  > Univerzální nastavení >  > Měrné jednotky >  >  vyberte měrnou jednotku > 

  2. Vyberte možnost Na výšku – šířka nebo Na výšku – výška> a stiskněte tlačítko .

  3. Pomocí tlačítka šipka doleva nebo doprava změňte nastavení a stiskněte tlačítko .

Byl tento článek užitečný?
Top