Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Nastavení časového limitu hibernace

V položce Časový limit hibernace můžete nastavit dobu, po kterou tiskárna po zpracování tiskové úlohy vyčká, než přejde do úsporného stavu.

  Používání vestavěného webového serveru

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení  > Obecná nastavení  > Časové limity.

 3. V nabídce Časový limit hibernace vyberte počet hodin, dní, týdnů nebo měsíců, po kterou tiskárna vyčká, než přejde do úsporného stavu.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

  Pomocí nastavení tiskárny v počítači

 • Podle použitého operačního systému otevřete nabídku Časový limit hibernace pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny nebo pomocí Nastavení tiskárny.
Byl tento článek užitečný?
Top