Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Použití příkazu Naplánovat úsporné režimy

Pomocí příkazu Naplánovat úsporné režimy může uživatel naplánovat, kdy tiskárna přejde do úsporného režimu nebo do stavu Připravena.

  Používání vestavěného webového serveru

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení > Obecná nastavení > Naplánovat úsporné režimy.

 3. V nabídce Akce vyberte úsporný režim.

 4. V nabídce Čas vyberte čas.

 5. V nabídce Dny vyberte den nebo dny.

 6. Klepněte na tlačítko Přidat.

Pomocí nastavení tiskárny v počítači (pouze systém Windows)

 • Otevřete nabídku Naplánovat úsporné režimy pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny.
Byl tento článek užitečný?
Top