Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Tisk nastavení nabídek a stránky s nastavením sítě

Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení nabídek a ověřit, že jsou možnosti tiskárny instalovány správně, vytiskněte stránku nastavení nabídek. Současně se vytiskne stránka s nastavením sítě s informacemi o aktuálním nastavení sítě tiskárny a stavu spotřebního materiálu.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte alespoň na čtyři sekundy tlačítko .

Poznámky:

  • Pokud jste žádná nastavení nezměnili, bude stránka s nastavením nabídek obsahovat veškerá výchozí nastavení. Když v nabídkách zvolíte a uložíte jiná nastavení, nahradí tato nastavení výchozí nastavení výrobce, čímž vzniknou výchozí nastavení uživatele.
  • Zkontrolujte v první části stránky s nastavením sítě, zda je stav Připojena. Pokud je stav Nepřipojena, je možné, že síť LAN není aktivní nebo je vadný síťový kabel. Požádejte o pomoc správce systému a poté vytiskněte další stránku s nastavením sítě.
Byl tento článek užitečný?
Top