Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Uvíznutí papíru v předních dvířkách

– Zapnuto

– Zapnuto

Pokud kombinace odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.

– Zapnuto

– Zapnuto

– Zapnuto

Pokud doplňková kombinace kontrolek odpovídá výše uvedenému obrázku, postupujte následovně.

 1. Otevřete přední dvířka.

 2. Vyjměte tonerovou kazetu.

 3. Vyjměte zobrazovací jednotku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete ovlivnit kvalitu tisku budoucích tiskových úloh.

 4. Vložte obrazovou jednotku.

  Poznámka:  Použijte šipky uvnitř tiskárny.

 5. Vložte tonerovou kazetu.

 6. Zavřete přední dvířka.

 7. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko .

Byl tento článek užitečný?
Top