Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Kopírování nastavení tiskárny do dalších tiskáren

Poznámka:  Tato funkce je k dispozici pouze u síťových tiskáren.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na kartu Kopírovat nastavení tiskárny.

 3. Chcete-li změnit jazyk, vyberte jej v rozbalovací nabídce a potom klepněte na možnost Klepnutím sem odešlete jazyk.

 4. Klepněte na kartu Nastavení tiskárny.

 5. Zadejte do příslušných polí IP adresy zdrojové a cílové tiskárny.

  Poznámka:  Pokud chcete přidat nebo odebrat cílovou tiskárnu, klepněte na příkaz Přidat cílovou adresu IP nebo Odebrat cílovou adresu IP.

 6. Klepněte na možnost Copy Printer Settings (Kopírovat nastavení tiskárny).

Byl tento článek užitečný?
Top