Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Zobrazení zpráv

    Pomocí vestavěného webového serveru si můžete zobrazit různá hlášení. Tato hlášení vám budou oznamovat stav tiskárny, sítě a spotřebního materiálu.

  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

    Poznámky:

    • Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
    • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
  2. Klepněte na položku Zprávy a poté na typ hlášení, které chcete zobrazit.

Byl tento článek užitečný?
Top