Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Konfigurace upozorňování na stav spotřebního materiálu pomocí vestavěného webového serveru

  Můžete určit, jakým způsobem budete upozorňováni, když bude stav spotřebního materiálu téměř prázdný, prázdný, skoro prázdný nebo když dosáhne konce své životnosti, nastavením volitelných výstrah.

  Poznámky:

  • Volitelná upozornění lze nastavit pro tonerovou kazetu a fotoválec.
  • Všechny volitelné výstrahy pro stav spotřebního materiálu lze nastavit na hodnotu téměř prázdný, prázdný nebo skoro prázdný. Ne všechny volitelné výstrahy pro stav spotřebního materiálu lze nastavit na hodnotu konec životnosti. Pro všechny stavy spotřebního materiálu je k dispozici zaslání upozornění e-mailem.
  • Procento odhadované zbývající náplně spotřebního materiálu, které vyvolá výstrahu, je možné nastavit u některého spotřebního materiálu pro některé stavy.
 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Vytiskněte stránku s nastavením sítě nebo stránku nastavení nabídek a vyhledat IP adresu tiskárny v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení > Nastavení tisku > Upozornění na stav spotřebního materiálu.

 3. V rozbalovací nabídce každého spotřebního materiálu vyberte jednu z následujících možností upozornění:

  UpozorněníPopis

  1Když je zapnuto upozorňování na stav spotřebního materiálu, tiskárna vygeneruje e-mail o stavu spotřebního materiálu.

  2Když se některý spotřební materiál vyprázdní, tiskárna se zastaví, aby se předešlo poruše.

  Vypnuto

  Tiskárna se bude chovat normálně se všemi druhy spotřebního materiálu.

  Pouze e-mail

  Tiskárna vygeneruje e-mail v případě dosažení daného stavu spotřebního materiálu. Stav spotřebního materiálu se zobrazí na stránce nabídek a na stavové stránce.

  Varování

  Tiskárna zobrazí varovnou kombinaci kontrolek a vygeneruje e-mail o stavu spotřebního materiálu. Tiskárna se při dosažení daného stavu spotřebního materiálu nezastaví.

  Zastavení, lze pokračovat1

  Tiskárna při dosažení daného stavu spotřebního materiálu zastaví zpracování úloh. Uživatel musí stisknout tlačítko, aby bylo možné pokračovat v tisku.

  Zastavení, nelze pokračovat1,2

  Tiskárna se při dosažení daného stavu spotřebního materiálu zastaví. Spotřební materiál je nutné vyměnit, aby bylo možné pokračovat v tisku.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Byl tento článek užitečný?
Top