Skip to Content Information Center
Lexmark MS410

Lexmark MS410

בחירת מיקום למדפסת

בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום לפתיחת מגשים, כיסויים ודלתות. אם אתה מתכנן להתקין חומרה אופציונלית כלשהי, השאר מספיק מקום גם בשבילה. חשוב מאוד:

 • התקן את המדפסת סמוך לשקע חשמל מוארק כנדרש ונגיש בקלות.
 • ודא שהאוורור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAM 62 או של תקן CAN Technical Committee 156.
 • דאג למשטח שטוח, איתן ויציב.
 • הקפד שהמדפסת תהיה:
  • נקייה, ייבשה ונטולת אבק.
  • מרוחקת ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות
  • מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאווררים.
  • ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
 • שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה.
 • טמפרטורת הסביבה

  16 עד 32 מעלות צלזיוס

  טמפרטורת אחסון

  20- עד 40 מעלות צלזיוס
 • אפשר את זרימת הכמות המומלצת של מקום סביב המדפסת לאוורור מתאים.
 • 1

  צד ימין

  110 מ"מ (4.33 אינץ')

  2

  חזית

  305 מ"מ (12 אינץ')

  3

  צד שמאל

  65 מ"מ (2.56 אינץ')

  4

  גב

  100 מ"מ (3.94 אינץ')

  5

  חלק עליון

  305 מ"מ (12 אינץ')
האם מאמר זה הועיל לך?
Top