Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Uvíznutí papíru v předních dvířkách

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 1. Otevřete přední dvířka.

 2. Vyjměte tonerovou kazetu.

 3. Vyjměte zobrazovací jednotku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se lesklého bubnu pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

 4. Vyjměte uvíznutý papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 5. Vložte obrazovou jednotku.

  Poznámka:  Jako vodítko použijte šipky uvnitř tiskárny.

 6. Vložte tonerovou kazetu.

 7. Zavřete přední dvířka.

 8. V případě potřeby stiskněte tlačítko na ovládacím panelu.

Byl tento článek užitečný?
Top