Skip to Content Information Center
Lexmark MS510

Lexmark MS510

Instellingen voor vertrouwelijke (beveiligde) afdruktaken wijzigen

Opmerking:  Deze functie is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  Opmerkingen:

  • Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/poorten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
  • Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 2. Klik op de tab Instellingen > Beveiliging > Instellingen beveiligd afdrukken.

 3. Wijzig de instellingen:

  • Stel een waarde in voor het maximum aantal pogingen voor het invoeren van de PIN. Overschrijdt een gebruiker het maximumaantal pogingen voor het invoeren van de juiste PIN, dan worden alle afdruktaken van die gebruiker verwijderd.
  • Stel een vervaltijd in voor vertrouwelijke afdruktaken. Heeft de gebruiker de afdruktaken niet binnen de opgegeven tijd uitgevoerd, dan worden alle taken van de betreffende gebruiker verwijderd.
 4. Sla de gewijzigde instellingen op.

Was dit artikel nuttig?
Top