Skip to Content Information Center
Lexmark MS517

Bitirme menüsü

Bunu kullanınBunun için

  Çift Yüz (Önlü Arkalı)

 • 1 yüze
 • 2 yüze

Tüm yazdırma işleri için çift taraflı yazdırmanın varsayılan ayar olarak seçilip seçilmeyeceğini belirtir.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir.
 • Çift taraflı yazdırmayı, yazıcı yazılımından ayarlayabilirsiniz.

  Önlü Arkalı Ciltleme

 • Uzun Kenar
 • Kısa Kenar

Çift taraflı sayfaların ne şekilde ciltleneceğini ve yazdırılacağını ayarlayın.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. Uzun Kenar, sayfaları uzun kenarlardan ciltler (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar).
 • Kısa Kenar, sayfaları kısa kenarından ciltler (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).

  Kopya sayısı

 • 1–999

Her yazdırma işi için varsayılan kopya sayısını belirtir.

Not:  Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.

  Boş Sayfalar

 • Yazdırma
 • Yazdır

Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtin.

Not:  Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

  Harmanla

 • (1,1,1) (2,2,2)
 • (1,2,3) (1,2,3)

Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlayın.

Not:  (1,2,3) (1,2,3) varsayılan fabrika ayarıdır.

  Ayırma Sayfaları

 • Kapalı
 • Kopyalar Arasında
 • İşlerin Arasına
 • Sayfaların Arasına

Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtin.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
 • Kopyaların Arasına, Harmanla (1,1,1) (2,2,2) olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla (1,2,3) (1,2,3) olarak ayarlanmışsa basılan her sayfa setinin arasına bir boş sayfa eklenir.
 • İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler.
 • Sayfaların Arasına bir yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye boş sayfalar eklerken yararlıdır.

  Ayırma Kaynağı

 • Tepsi  [x]
 • ÇA Besleyici

Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtin.

Not:  Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.

  Kağıt Tasarrufu

 • Kapalı
 • Sayfada‑2
 • Sayfada‑3
 • Sayfada‑4
 • Sayfada‑6
 • Sayfada‑9
 • Sayfada‑12
 • Sayfada‑16

Kağıdın bir yüzüne çoklu‑sayfa görüntülerini yazdırır.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
 • Seçilen sayı her yüze yazdırılan sayfa resmi sayısıdır.

  Kağıt Tasarrufu Sıralaması

 • Yatay
 • Ters Yatay
 • Ters Dikey
 • Dikey

Kağıt Tasarrufu kullanılırken, çoklu‑sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır.
 • Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.

  Kağıt Tasarrufu Yönlendirmesi

 • Otomatik
 • Yatay
 • Dikey

Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtin.

Not:  Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.

  Kağıt Tasarrufu Kenarlığı

 • Hiçbiri
 • Katı

Kağıt Tasarrufu kullanıldığında kenarlık yazdırır.

Not:  Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Top