Skip to Content Information Center
Lexmark MS617

Lexmark MS617

Menu Standaard-USB

OptieFunctie

  PCL SmartSwitch

 • Aan
 • Uit

De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.

  PS SmartSwitch

 • Aan
 • Uit

De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.

  NPA-modus

 • Aan
 • Uit
 • Automatisch

Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling. Met Automatisch controleert de printer gegevens, stelt de indeling vast en verwerkt gegevens vervolgens op de juiste manier.
 • De printer wordt automatisch opnieuw opgestart als de instelling wordt gewijzigd met het bedieningspaneel van de printer. De menu-instelling wordt bijgewerkt.

  USB-buffer

 • Uitgeschakeld
 • Automatisch
 • 3 KB tot [maximum toegestane grootte]

De grootte van de USB-invoerbuffer instellen.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Taken die al in de buffer op de vaste schijf van de printer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken wordt hervat.
 • De instelling van de waarde van het USB-bufferformaat kan in stappen van 1k worden aangepast.
 • De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).
 • Als u het maximale bereik van de USB-buffer wilt vergroten, kunt u de parallelle, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.
 • De printer wordt automatisch opnieuw opgestart als de instelling wordt gewijzigd met het bedieningspaneel van de printer. De menu-instelling wordt bijgewerkt.

  Taken in buffer

 • Uit
 • Aan
 • Automatisch

Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf van de printer voordat deze worden afgedrukt.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.
 • Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.

  Mac binair PS

 • Aan
 • Uit
 • Automatisch

Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.

  ENA-adres

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Netwerkadresgegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking:  Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

  ENA-netmasker

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Netmaskergegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking:  Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

  ENA-gateway

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Gatewaygegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking:  Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

Was dit artikel nuttig?
Top