Skip to Content Information Center
Lexmark MS617

Lexmark MS617

Menu Parallel [x]

Opmerking:  Dit menu verschijnt alleen als een optionele, parallelle kaart is geïnstalleerd.

OptieFunctie

  PCL SmartSwitch

 • Aan
 • Uit

Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.

  PS SmartSwitch

 • Aan
 • Uit

Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.

  NPA-modus

 • Aan
 • Uit
 • Automatisch

Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.

  Parallelbuffer

 • Uitgeschakeld
 • Automatisch
 • 3 KB tot [maximum toegestane grootte]

Grootte van de parallelle invoerbuffer instellen.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de buffer op de vaste schijf van de printer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken wordt hervat.
 • De instelling van de grootte van de parallelle buffer kan in stappen van 1 kB worden aangepast.
 • De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).
 • Als u het maximale bereik van de parallelbuffer wilt vergroten, kunt u de USB-buffers, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.

  Taken in buffer

 • Uit
 • Aan
 • Automatisch

Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf van de printer voordat deze worden afgedrukt.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.
 • Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.

  Uitgebreide status

 • Aan
 • Uit

Bidirectionele communicatie via de parallelle poort inschakelen.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Uit schakelt onderhandeling op de parallelle poort uit.

  Protocol

 • Standaard
 • Fastbytes

Protocol instellen voor de parallelle poort.

Opmerkingen:

 • Fastbytes is de standaardinstelling. Deze instelling biedt compatibiliteit met de meeste parallelle poorten en is de aanbevolen instelling.
 • De standaardinstelling probeert communicatieproblemen met de parallelle poort op te lossen.

  INIT honoreren

 • Aan
 • Uit

Bepalen of de printer printerhardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • De computer dient een initialisatieverzoek in door het INIT-signaal op de parallelle poort te activeren. Veel computers activeren het INIT-signaal opnieuw als de computer wordt aangezet.

  Parallelle modus 2

 • Aan
 • Uit

Bepalen hoe de gegevens van de parallelle poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe.

Opmerking:  Aan is de standaardinstelling.

  Mac binair PS

 • Aan
 • Uit
 • Automatisch

Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.

  ENA-adres

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Netwerkadresgegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking:  Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

  ENA-netmasker

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Netmaskergegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking:  Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

  ENA-gateway

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Gatewaygegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking:  Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

Was dit artikel nuttig?
Top