Skip to Content Information Center
Lexmark MS617

Lexmark MS617

Time-out sluimerstand instellen

Met de time-out voor de sluimerstand kunt u instellen na hoeveel minuten de spaarstand wordt ingeschakeld nadat een afdruktaak is verwerkt.

  Embedded Web Server gebruiken

 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  Opmerkingen:

  • Controleer het IP-adres in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/poorten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
  • Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 2. Klik op Instellingen > Algemene instellingen > Time-outs.

 3. Selecteer in het menu Time-out sluimerstand het aantal uren, dagen, weken of maanden dat de printer moet wachten voordat deze overschakelt naar de spaarstand.

 4. Klik op Verzenden.

  Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

 1. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

   > Instellingen >  > Instellingen >  > Algemene instellingen >  > Time-outs >  > Time-out sluimerstand > 

 2. Selecteer de tijd dat de printer wacht nadat een afdruktaak is verwerkt voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld.

 3. Druk op .

Was dit artikel nuttig?
Top