Skip to Content Information Center
Lexmark MS617

Lexmark MS617

Informatie over het startscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het startscherm genoemd. U kunt met de knoppen en pictogrammen op het startscherm een actie starten.

Opmerking:  Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.

KnopFunctie

1

Taal wijzigen

De hoofdtaal wijzigen van de printer.

2

bladwijzers

Een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen.

Opmerking:  De structuurweergave bevat geen bladwijzers die in Formulieren en favorieten zijn gemaakt en de bladwijzers in de structuurweergave kunnen niet in Formulieren en favorieten worden gebruikt.

3

Wachttaken

Alle huidige wachttaken weergeven.

4

USB

Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrukken vanaf een flashstation.

Opmerking:  dit pictogram wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het startscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.

5

Menu's

Printermenu's openen.

Opmerking:  Deze menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.

6

Statusbalk

  • De huidige status van de printer weergeven, zoals Gereed of Bezig.
  • Printercondities weergeven, zoals Beeldverwerkingseenheid bijna leeg of Cartridge bijna leeg.
  • Interventieberichten weergeven en de aanwijzingen om deze op te lossen.

7

Status/supplies

  • Een waarschuwing of foutbericht weergeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken.
  • Meer informatie over de foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de betreffende melding weergeven.

8

Tips

Contextgevoelige Help-informatie weergeven.

Het volgende kan ook op het startscherm wordt weergegeven:

KnopFunctie

Wachttaken zoeken

Huidige wachttaken doorzoeken.

Taken per gebruiker

Afdruktaken openen die zijn opgeslagen door de gebruiker.

Profielen en oplossingen

Profielen en oplossingen openen.

Functies

FunctieBeschrijving

Waarschuwing interventiebericht

Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het lampje rood knipperen.

Waarschuwing

Als er een foutconditie optreedt, wordt dit pictogram weergegeven.

IP-adres printer

Voorbeeld: 123.123.123.123

U vindt het IP-adres van uw printer in de linkerbovenhoek van het startscherm. Het adres bestaat uit vier getallenreeksen die door punten worden gescheiden. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, waarmee u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren. U hoeft dus niet fysiek bij de printer te staan.

Was dit artikel nuttig?
Top