Skip to Content Information Center
Lexmark MS617

Lexmark MS617

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

De kleuren van de slaapknop en indicatielampjes geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.

IndicatielampjePrinterstatus

Uit

De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.

Knippert groen

De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken.

Brandt groen

De printer staat aan, maar is niet actief.

Knippert rood

De printer vereist interventie door de gebruiker.

Lampje van slaapknopPrinterstatus

Uit

De printer is uitgeschakeld, niet actief of staat in de stand Gereed.

Brandt oranje

De printer bevindt zich in de slaapstand.

Knippert oranje

De sluimerstand van de printer wordt in- of uitgeschakeld.

Knippert oranje volgens een langzaam patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.

De sluimerstand van de printer is actief.

Was dit artikel nuttig?
Top