Skip to Content Information Center
Lexmark MS617

Lexmark MS617

Het beginscherm aanpassen

 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  Opmerking:  Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Pictogrammen van de basisprinterfuncties weergeven of verbergen.
   1. Klik op Instellingen > Algemene instellingen > Startscherm aanpassen.

   2. Schakel de selectievakjes in om te selecteren welke pictogrammen er op het beginscherm worden weergegeven.

    Opmerking:  Als u een selectievakje naast een pictogram uitschakelt, wordt het pictogram niet weergegeven op het beginscherm.

   3. Klik op Verzenden.

  • Het pictogram van een toepassing aanpassen. Raadpleeg Informatie over de toepassingen in het beginscherm zoeken of de documentatie bij de toepassing voor meer informatie.
Was dit artikel nuttig?
Top