Skip to Content Information Center
Lexmark MS617

Lexmark MS617

Rapporten, menu

OptieTot

  Pagina Menu-instellingen

Rapport afdrukken met informatie over het papier in de laden, het geïnstalleerde geheugen, het totaalaantal pagina's, alarmen, time-outs, de taal op het bedieningspaneel, het TCP/IP-adres, de status van supplies, de status van de netwerkverbinding, en overige informatie.

  Apparaatstatistieken

Rapport afdrukken met printerstatistieken, zoals gegevens over supplies en afgedrukte pagina's.

  Pag. Netwerkinstell.

Rapport afdrukken met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres.

Opmerking:  Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

  Profielenlijst

Een lijst van profielen afdrukken die zijn opgeslagen op deze printer.

Opmerking:  Dit menu-item wordt alleen weergegeven als LDSS is ingeschakeld.

  Lettertypen afdrukken

 • PCL-lettertypen
 • PS-lettertypen

Een rapport afdrukken van alle beschikbare lettertypen voor de printertaal die momenteel in de printer is ingesteld.

Opmerking:  Er is een aparte lijst beschikbaar voor PCL- en PostScript-emulaties.

  Directory afdrukken

Een lijst afdrukken van alle bronnen die zijn opgeslagen op een optionele flashgeheugenkaart.

Opmerkingen:

 • De buffergrootte moet zijn ingesteld op 100%.
 • Controleren of de optionele flashgeheugenkaart correct is geïnstalleerd en goed werkt.
 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een optionele flashgeheugenkaart is geïnstalleerd.

  Activarapport

Een rapport afdrukken met activagegevens van de printer afdrukken, waaronder het serienummer en de modelnaam.

  Samenvatting gebeurtenislog

Een rapport afdrukken met een samenvatting van alle geregistreerde gebeurtenissen.

Was dit artikel nuttig?
Top