Skip to Content Information Center
Lexmark MS517

Flash Sürücü menüsü

Not:  Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Bunu kullanınBunun için

  Kopya sayısı

 • 1–999

Her yazdırma işi için varsayılan kopya sayısını belirtir.

Not:  Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.

  Kağıt Kaynağı

 • Tepsi  [x]
 • Çok Amaçlı Besleyici
 • Elle Kağıt
 • Elle Zarf

Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atayın.

Not:  Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.

  Harmanla

 • (1,1,1) (2,2,2)
 • (1,2,3) (1,2,3)

Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlayın.

Not:  “(1,2,3) (1,2,3)” varsayılan fabrika ayarıdır.

  Çift Yüz (Önlü Arkalı)

 • 1 yüze
 • 2 yüze

Baskıların kağıdın bir yüzüne veya iki yüzüne yazdırılacağını belirtin.

Not:  Varsayılan fabrika ayarı "1 yüze"dir.

  Önlü Arkalı Ciltleme

 • Uzun Kenar
 • Kısa Kenar

Önlü arkalı sayfaları kağıt yönelimine göre ciltlemeyi tanımlayın.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. Uzun Kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar).
 • Kısa Kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).

  Kağıt Tasarrufu Yönlendirmesi

 • Otomatik
 • Yatay
 • Dikey

Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtir.

Not:  Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.

  Kağıt Tasarrufu

 • Kapalı
 • 2 Yan Yana
 • 3 Yan Yana
 • 4 Yan Yana
 • 6 Yan Yana
 • 9 Yan Yana
 • 12 Yan Yana
 • 16 Yan Yana

Kağıdın bir yüzüne çoklu‑sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
 • Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.

  Kağıt Tasarrufu Kenarlığı

 • Hiçbiri
 • Katı

Her sayfa görüntüsüne bir kenarlık yazdırır.

Not:  Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.

  Kağıt Tasarrufu Sıralaması

 • Yatay
 • Ters Yatay
 • Ters Dikey
 • Dikey

Çoklu‑sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır.
 • Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.

  Ayırma Sayfaları

 • Kapalı
 • Kopyalar Arasında
 • İşlerin Arasına
 • Sayfaların Arasına

Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtin.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). Yazdırma işine eklenecek ayırıcı sayfa yok.
 • Harmanla ayarı “(1,2,3) (1,2,3)” olarak belirlenmişse Kopyalar Arasında seçeneği bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla ayarı “(1,1,1) (2,2,2)” olarak belirlenmişse basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir.
 • İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler.
 • Sayfaların Arasına yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.

  Ayırma Sayfası Kaynağı

 • Tepsi  [x]
 • Çok Amaçlı Besleyici

Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.

Notlar:

 • Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.
 • Çok Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.

  Boş Sayfalar

 • Yazdırma
 • Yazdır

Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtin.

Not:  Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Top