Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Nabídka Standardní USB

PoložkaPoužití

  PCL SmartSwitch

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.

  PS SmartSwitch

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PCL SmartSwitch nastavený na Vypnuto.

  Režim NPA

 • Zapnuto
 • Vypnuto
 • Automaticky

Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecných zásad definovaných protokolem NPA.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky. Pokud je použita hodnota Automaticky, tiskárna zkontroluje data, určí formát a potom je zpracuje příslušným způsobem.
 • Při změně nastavení pomocí ovládacího panelu tiskárny se tiskárna automaticky restartuje. Volba nabídky je aktualizována.

  Vyrovnávací paměť pro USB

 • Vypnuto
 • Automaticky
 • 3 kB až [maximální povolená velikost]

Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti USB.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Vypne ukládání úloh do vyrovnávací paměti. Všechny úlohy, které již byly uloženy na pevném disku tiskárny, jsou vytištěny před pokračováním normálního zpracování.
 • Velikost vyrovnávací paměti pro USB je možné měnit v krocích po 1 kB.
 • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.
 • Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti USB rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, sériového a síťového rozhraní.
 • Při změně nastavení pomocí ovládacího panelu tiskárny se tiskárna automaticky restartuje. Volba nabídky je aktualizována.

  Vyrovnávací paměť úloh

 • Vypnuto
 • Zapnuto
 • Automaticky

Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Hodnota Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovnávací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.

  MAC Binary PS

 • Zapnuto
 • Vypnuto
 • Automaticky

Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.
 • Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.

  Adresa ENA

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové adrese pro externí tiskový server.

Poznámka:  Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

  Síťová maska ENA

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové masce pro externí tiskový server.

Poznámka:  Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

  Brána ENA

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o bráně pro externí tiskový server.

Poznámka:  Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

Byl tento článek užitečný?
Top