Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Nabídka Paralelní rozhraní [x]

Poznámka:  Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud je nainstalována doplňková paralelní karta.

PoložkaPoužití

  PCL SmartSwitch

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.

  PS SmartSwitch

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto.

  Režim NPA

 • Zapnuto
 • Vypnuto
 • Automaticky

Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.

  Vyrovnávací paměť paralelního rozhraní

 • Vypnuto
 • Automaticky
 • 3 kB až [maximální povolená velikost]

Nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti paralelního rozhraní

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Vypne ukládání úloh do vyrovnávací paměti. Všechny tiskové úlohy, které již byly uloženy na pevném disku tiskárny, jsou vytištěny před pokračováním normálního zpracování.
 • Velikost vyrovnávací paměti pro paralelní rozhraní je možné změnit v krocích 1 kB.
 • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.
 • Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti paralelního rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť USB, sériového a síťového rozhraní.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.

  Vyrovnávací paměť úloh

 • Vypnuto
 • Zapnuto
 • Automaticky

Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Hodnota Zapnuto ukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.
 • Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovnávací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.
 • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.

  Rozšířený režim

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Umožňuje obousměrnou komunikaci přes paralelní port.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Zapnuto.
 • Hodnota Vypnuto vypíná komunikaci přes paralelní port.

  Protokol

 • Standardní
 • Fastbytes

Specifikuje protokol paralelního portu.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Fastbytes. Nabízí kompatibilitu s nejoblíbenějšími paralelními porty a je doporučeným nastavením.
 • Standardní nastavení se pokouší vyřešit problém komunikace paralelního portu.

  Akceptovat inic

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Určuje, zda tiskárna akceptuje požadavky na inicializaci hardwaru tiskárny z počítače.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vypnuto.
 • Počítač požaduje inicializaci aktivací signálu Init z paralelního portu. Mnoho osobních počítačů aktivuje signál Init při každém zapnutí počítače.

  Paralelní režim 2

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Určuje, zda jsou data paralelního portu vzorkována na začátku nebo na konci vzorkovacího impulsu.

Poznámka:  Výchozí nastavení je Zapnuto.

  MAC Binary PS

 • Zapnuto
 • Vypnuto
 • Automaticky

Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Automaticky.
 • Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.
 • Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.

  Adresa ENA

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové adrese pro externí tiskový server.

Poznámka:  Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

  Síťová maska ENA

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o síťové masce pro externí tiskový server.

Poznámka:  Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

  Brána ENA

 • yyy.yyy.yyy.yyy

Slouží k nastavení informací o bráně pro externí tiskový server.

Poznámka:  Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

Byl tento článek užitečný?
Top